Fill 9 Copy 2

Grote verschillen in rendementen pensioenuitvoerders

Bij beschikbare premieregelingen belegt de pensioenuitvoerder via het zgn. ‘lifecycle’-principe. Het risico van de beleggingen wordt daarbij steeds verder afgebouwd naarmate de pensioendatum dichterbij komt. Uit onderzoek over 2021 blijkt dat de verschillen tussen deze lifecycles in het behaalde nettorendement echter flink uiteenliepen, tot 20%.

Jongere medewerkers profiteerden het meest
Iedere pensioenuitvoerder geeft zijn eigen invulling aan de mix van beleggingsobjecten voor de lifecycle. De grootste aanjagers van rendement bleken in 2021 vastgoed en vreemde valuta. Objecten waarin met name voor jongere deelnemers wordt belegd. Hun rendementen liepen daardoor op tot 26%. De oudere medewerkers profiteerden veel minder: voor hen behaalden de uitvoerders gemiddelden tussen -7% en 10%.

Stijging uitkering doorbeleggers
Medewerkers die kozen voor het doorbeleggen van hun uitkeringen profiteerden daarentegen wel. Ten opzichte van 2021 ontvangen zij in vrijwel alle gevallen dit jaar een hogere uitkering.