Fill 1

Gezondheid centraal in arbeidsvoorwaarden

Uit een recent onderzoek naar de behoeften ten aanzien van een aantal werkgerelateerde onderwerpen blijkt dat de jongste generatie (Generatie Z – geboren tussen 1995 en 2015) van alle generaties het meest bewust bezig is met het verminderen van werkdruk.

Zij zorgen er onder andere voor dat zij niet te veel taken op hun bord krijgen. Iets waar de oudere generaties meer moeite mee hebben. Verder staat diezelfde generatie meer dan anderen open voor het combineren van twee banen.

Gezondheid centraal in arbeidsvoorwaarden

Over één ding zijn de  generaties het eens. Gezondheid is een belangrijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Ook de werkgevers lijken dit te hebben gesignaleerd. Met name de oudere generaties geven aan dat zij meer betrokkenheid ervaren van de werkgever bij het laag houden van verzuim.

Zij weten echter ook steeds beter de weg te vinden binnen de mogelijkheden om de fysieke, mentale en financiële gezondheid te stimuleren. Arbeidsvoorwaarden die hier actief aan bijdragen, blijken ook een belangrijke reden om te blijven werken bij dezelfde werkgever.

Verantwoordelijkheid pensioenopbouw

In de opvattingen over wie er verantwoordelijk is voor de opbouw van het pensioen was er wel weer een duidelijk verschil tussen de generaties. Waar de jongsten dit vooral een verantwoordelijkheid vinden van de werkgever, vinden de ouderen een adequaat pensioen veel meer de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf.