Fill 1

Geef mutaties op tijd door

Pensioenuitvoerders worden steeds strenger als het gaat om het op tijd aanleveren van mutaties. Enkele verzekeraars brengen inmiddels een zgn. ‘terugwerkende kracht’-vergoeding in rekening als de mutaties niet binnen de in de uitvoeringsovereenkomst gestelde termijn aangeleverd worden.

Termijnen verschillen per uitvoerder
De termijnen waarbinnen wijzigingen moeten worden doorgegeven variëren. Enkele uitvoerders houden 30 dagen aan, anderen willen graag binnen 3 maanden de mutaties ontvangen. In de uitvoeringsovereenkomst vind je de termijn terug die jouw pensioenuitvoerder met je heeft afgesproken.

Alle wijzigingen die van invloed zijn op pensioen
Het gaat bij het doorgeven van deze mutaties om alle veranderingen die van invloed zijn op het pensioen: indienst- en uitdiensttredingen, parttime- en/of salariswijzigingen maar bijvoorbeeld ook de opname van (ouderschaps)verlof.