Fill 6 Copy 3

Deel volledig gepensioneerden wil werken

Twee op de vijf volledig gepensioneerden wil best weer aan de slag. Uit onderzoek onder 800 mensen tussen de 65 en 80 jaar die op dit moment volledig pensioen genieten, blijkt dat ongeveer 2/5de deel er wel oren naar heeft.

Werk moet vooral ‘leuk’ zijn

De belangstelling is er, maar de gepensioneerden verbinden hier wel voorwaarden aan. Het werk moet ‘leuk’ zijn en ze moeten hun eigen tijd kunnen indelen. Geld kwam het minst vaak naar voren als beweegreden.

Onduidelijk of vraag en aanbod op elkaar aansluit

Met een potentieel van 200.000 geïnteresseerden kan deze doelgroep een flinke bijdrage leveren aan het huidige personeelstekort. Onduidelijk is echter in hoeverre er ook vraag is naar deze medewerkers. Daarnaast ligt het aannemen van gepensioneerden vaak moeilijk omdat zij mogelijk de plek innemen van jonge medewerkers. Maar voor begeleiding van jongere medewerkers, piekopvang, het invullen van impopulaire uren en het doen van taken die structureel blijven liggen kan het volgens de onderzoekers zeker een oplossing zijn.