Fill 9 Copy 2

Bouw & Infra introduceert regeling zware beroepen

Als een van de eerste introduceert de cao Bouw & Infra een regeling die medewerkers met zware beroepen in staat stelt om eerder te stoppen met werken. De zgn. ‘zwaarwerkregeling’ gaat in per 1 januari 2021 en geeft bouwplaatsmedewerkers de kans om maximaal 3 jaar vóór de AOW-leeftijd te stoppen met werken.

Drie voorwaarden

Bouwplaatsmedewerkers die eerder willen stoppen, krijgen recht op een uitkering van € 21.200 per jaar op fulltimebasis. Zij komen in aanmerking als zij direct voor deelname onder de cao vallen, én dat op 1 januari 2020 ook al deden. De derde voorwaarde is dat zij in de laatste 25 jaar minstens 20 jaar werkten als werknemer onder de cao Bouw & Infra. Werken in loondienst of als zzp’er is niet toegestaan naast de zwaarwerkregeling.

Wens vanuit Pensioenakkoord

De overheid heeft al langer speciale aandacht voor medewerkers met ‘zware beroepen’. Het grootste struikelblok bleek de inkadering: het begrip ‘zware beroepen’ is heel subjectief en het is tot op heden niet gelukt om tot een eensluidende definitie te komen. Wel maakte de overheid al budget vrij voor investeringen in om- en bijscholing, loopbaanbegeleiding, deeltijdpensionering en generatiepact-regelingen.