Fill 9 Copy 2

Bijna helft werkgevers vermoedt afhaken sollicitanten vanwege ontbreken pensioen

Van de bedrijven die geen pensioenregeling hebben voor hun medewerkers, vermoedt 43% dat er wel eens sollicitanten zijn afgehaakt omdat die regeling er niet is. Een iets kleiner percentage denkt dat er wel eens een medewerker is vertrokken om die reden.

Geen onderzoek naar behoefte pensioen

Ondanks de krappe arbeidsmarkt heeft een werkgever zonder pensioenvoorziening vaak ook niet onderzocht óf er behoefte is aan zo’n voorziening. Bijna de helft van die bedrijven heeft dit niet nagevraagd bij de medewerkers.