Fill 9 Copy 2

Achterstanden UWV nopen minister tot maatregelen

Het UWV kampt al enige jaren met een flinke achterstand bij de beoordeling van arbeidsongeschikte medewerkers. Wachttijden van meer dan een half jaar zijn geen uitzondering meer. Een belangrijke oorzaak is de daling van het aantal FTE’s bij de uitvoeringsorganisatie. Minister Van Gennip kondigde daarom eind april 2023 een aantal maatregelen aan.

Anders beoordelen

Een van de maatregelen is een nieuwe wijze van beoordelen. Verzekeringsartsen behandelen daarin samen met een multidisciplinair team van professionals een regionaal afgebakende groep mensen. Op dit moment is de aanloop daarnaartoe nog bezig. In 2025 zou deze werkwijze landelijk uitgerold moeten zijn.

Voortzetting 60+-regeling

Om de achterstanden te verminderen was al besloten om voor werknemers van 60 jaar en ouder een vereenvoudigde beoordeling te doen. Hierbij stelt de arbeidsdeskundige de arbeidsongeschiktheid vast op basis van het re-integratieverslag en de WIA-aanvraag. Alleen als er mogelijk sprake is van duurzame volledige arbeidsongeschiktheid wordt nog een verzekeringsarts ingeschakeld. In alle andere gevallen ontvangt de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerker een WGA-uitkering op basis van volledige arbeidsongeschiktheid.

Beperken herbeoordelingen

Een ander doel is om het aantal herbeoordelingen te beperken. Een voorbeeld hiervan is de Eerstejaars Ziektewetbeoordeling (EZWb). Deze voert het UWV niet langer standaard uit na één jaar, maar alleen als verwacht wordt dat de werknemer uitstroomt. Gekeken wordt of dergelijke toepassingen ook op andere vlakken mogelijk zijn.