Fill 3 Copy

Achtergrond: Houd de verplichtstelling pensioen in de gaten

Werkgevers kunnen  te maken krijgen met de verplichting om zich aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Bedrijven uit bijvoorbeeld de zorg, bouw of metaal hebben daardoor niet de keuze om een eigen pensioenregeling te treffen.

Wanneer is de verplichtstelling van toepassing

In veel gevallen is het duidelijk of de werkgever onder deze verplichtstelling valt. Maar niet altijd. In deze gevallen is het zeer belangrijk om dit te onderzoeken en tijdig vast te stellen of er sprake is van een verplicht gesteld pensioenfonds.

Alsnog onder de verplichtstelling

Werkgevers die niet onder een verplicht gesteld pensioenfonds vallen kunnen de pensioenregeling o.a. onder brengen bij een verzekeringsmaatschappij. Op het moment dat een pensioenregeling wordt ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij, wordt door een pensioenadviseur onderzocht of een werkgever verplicht moet aansluiten bij een pensioenfonds.

Geen garantie voor de toekomst

Is hiermee voor de toekomst alles gewaarborgd? Nee. Door een wijziging of verschuiving van de activiteiten, of bijvoorbeeld door een overname of verkoop van een bedrijfsonderdeel, kan het zo zijn dat een bedrijf alsnog onder de werking van zo’n verplichte regeling komt te vallen. Maar ook een uitbreiding van de verplichtstelling aan de kant van het pensioenfonds kan hiervoor zorgen. En dat gebeurt regelmatig. Het is dus belangrijk om op frequente basis te laten onderzoeken of er sprake is van een verplicht gesteld pensioenfonds.

Ook voor werkgevers zonder pensioenregeling

Maar ook werkgevers die geen pensioenregeling hebben, en dus ook geen advies van een pensioenadviseur hebben gehad, kunnen hiermee te maken krijgen. Voor hen is het eveneens raadzaam om dit periodiek te laten onderzoeken.

Met terugwerkende kracht

Wordt een verplichtstelling niet op tijd onderkend, kan dat grote financiële gevolgen hebben. Een pensioenfonds is namelijk gerechtigd de premies met terugwerkende kracht in rekening te brengen. Dit kan met jaren terugwerkende kracht.

Indicatoren verplicht gesteld pensioenfonds.

Er zijn een aantal indicatoren die gebruikt worden in een onderzoek. Bijvoorbeeld de sectorale indeling bij de belastingdienst, de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de website. Voor een gedegen onderzoek dient echter gekeken te worden naar de daadwerkelijke activiteiten van het bedrijf en de functies van de werknemers. Daarbij dient ook nog rekening gehouden te worden naar direct en indirect toewijsbare activiteiten.

Kortom, dit onderwerp luistert zeer nauw en de financiële gevolgen kunnen zeer groot zijn. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.