Fill 1

Aanvragen compensatie transitievergoeding

In 2015 werd de transitievergoeding geïntroduceerd. Een vergoeding die de werknemer mee krijgt als hij ontslagen wordt door de werkgever. De transitievergoeding moest de werknemer in staat stellen om zich om te scholen of op een andere manier de overstap naar een nieuwe werkgever te vergemakkelijken.

Transitievergoeding ook bij ontslag door arbeidsongeschiktheid

De transitievergoeding gold ook voor werknemers die na twee jaar arbeidsongeschiktheid ontslagen werden. Veel werkgevers ervaarden dit als niet eerlijk vanwege de kosten die werkgevers in een dergelijke casus doorgaans al hadden gemaakt op het moment van ontslag.

Compensatie per 1 april 2020 via het UWV

De overheid is daarom met een compensatieregeling gekomen. Werkgevers kunnen vanaf  1 april 2020 een compensatie aanvragen bij het UWV voor een betaalde transitievergoeding naar aanleiding van een ontslag door arbeidsongeschiktheid.

Aanvragen compensatie ‘oude gevallen’ nog tot en met 30 september 2020

Voor transitievergoedingen die volledig betaald zijn vóór 1 april 2020 hebben werkgevers nog tot en met 30 september 2020 om compensatie aan te vragen. Is de vergoeding ná 1 april 2020 betaald, dan moet de aanvraag gedaan zijn binnen 6 maanden na de betaaldatum.