Fill 1

90% jongeren niet op de hoogte van nieuwe pensioenstelsel

Hoewel het voor hen de grootste gevolgen heeft, zijn nog maar weinig jongeren (20-40 jaar) op de hoogte van het nieuwe pensioenstelsel. Dat blijkt uit een onderzoek dat Motivaction uitvoerde in opdracht van Aegon.

Beleggingsrisico schrikt af

Een klein deel van de medewerkers belegt al in zijn of haar pensioen. Dat doen zij doorgaans via een premieregeling bij een verzekeraar. De meeste medewerkers zitten echter bij een pensioenfonds en voor hen staat de uitkering min of meer vast.

De afgelopen jaren bleek dat stelsel niet houdbaar en moesten pensioenen worden gekort. De regering achtte een aanpassing dan ook noodzakelijk. In het nieuwe pensioenstelsel laten zij die ‘zekerheid’ los. En dat schrikt de jongeren af. Slechts 20% van hen steunt het idee dat zij voor hun pensioen afhankelijk zijn van beleggingsresultaten.

Jongeren met kennis stuk positiever

De 10% van de jongeren die wél goed op de hoogte zegt te zijn van het nieuwe pensioenstelsel, heeft er ook meer vertrouwen in. Het draagvlak onder deze doelgroep is veel groter. Zij staan ook veel positiever tegenover de principes achter het nieuwe systeem. Ook vindt een groter percentage het idee dat het pensioen meebeweegt met de economie verdedigbaar.