Fill 6 Copy 3

1,7 miljoen werkenden bouwen geen pensioen op

Uit onderzoek van DNB blijkt dat 1,7 miljoen werkenden geen pensioen opbouwen. Het betreft voor grofweg de helft zzp’ers en de andere helft mensen in loondienst. Die laatste groep vertegenwoordigt zo’n 13% van het totaal van de werknemers in Nederland.

Werknemers zonder pensioen vaak jong en vrouw
Die groep bestaat voornamelijk uit jonge werknemers (jonger dan 40 jaar), vrouwen en personen met een migratieachtergrond. Vaker dan de andere werknemersgroepen hebben zij een flexibel dienstverband of werken zij voor een klein bedrijf.

Geen alternatieve oudedagsvoorziening
DNB signaleert dat de betreffende groep vaak óók niet een alternatieve oudedagsvoorziening heeft. Zij maken amper gebruik van producten als lijfrentes of andere levensverzekeringen en hebben evenmin een vermogenspositie die hen in staat stelt in inkomen te voorzien. Het is dan ook een groep waarover DNB zich zorgen maakt: want deze medewerkers krijgen na pensioendatum met een flinke terugval in inkomen te maken en kunnen zo in de problemen raken. DNB roept de politiek dan ook op in actie te komen.