Pensioen- en inkomen nieuws

Wetsvoorstel: o.a. WGA van tien naar vijf jaar

In het wetsvoorstel wordt de WGA risicotermijn voor werkgevers verkort naar vijf jaar bij medewerkers die ná 1 januari 2020 hun eerste ziektedag hebben. Verder wordt de definitie van 'kleine werkgever' opgerekt.

Eigenrisicodragers kennen grootste uitstroom WGA

Vooral bij de uitstroom van de WGA naar de IVA is de eigenrisicodrager koploper. Maar ook bij de uitstroom als gevolg van herstel ligt het percentage hoger.

Verschillende pensioenleeftijden

Tot 2014 was het makkelijk: je pensioen ging in op 65 jaar en vanaf dat moment ontving je ook je AOW van de overheid. Maar inmiddels gaat een deel van je pensioen ook in op 67 jaar, een ander deel op 68 jaar en je AOW ontvang je op wéér een ander moment.

Voorstel: Automatische verdeling pensioen na scheiding

Minister Koolmees heeft de Wet verevening pensioenrechten bij echtscheiding geëvalueerd en wil twee zaken aanpakken: de wijze van het verdelen van pensioen en de termijn van twee jaar waarbinnen de ex-echtgenoten melding moeten maken van hun echtscheiding.

Afkoop klein pensioen wordt per 1 januari 2019 waardeoverdracht

Met ingang van 2019 is het niet langer mogelijk voor pensioenuitvoerders om pensioenen af te kopen die lager zijn dan € 474,11 per jaar (bedrag 2018). Op dit moment hebben zij dat recht nog wel.

Herbeoordeling WIA

Eigenrisicodragers (ERD’ers) voor de WIA draaien zelf 10 jaar op voor de uitkering van een arbeidsongeschikte medewerker. Verandert de medische toestand van de ex-medewerker kon het echter erg lang duren voordat het UWV een herbeoordeling uitvoerde.

Pagina's

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer