Pensioen- en inkomen nieuws

Pensioenakkoord 2020: eenvoudiger nabestaandenpensioen

Met het nieuwe pensioensysteem wordt de berekening van het nabestaandenpensioen vereenvoudigd. Ook hierover zijn afspraken gemaakt in de uitwerking van het pensioenakkoord.

Pensioenakkoord 2020: waarom krijgen verzekeraars een uitzonderingspositie?

Rond 1 miljoen medewerkers bouwen hun pensioen via een verzekeraar op in een premieregeling. Voor hen pakt de overgang naar het nieuwe stelsel extra nadelig uit.

Pensioenakkoord 2020: waarom moeten veertigers gecompenseerd worden?

Een van de belangrijkste twistpunten was de compensatie van medewerkers tussen 40 en 50 jaar. Waarom was dat juist voor die doelgroep van belang?

Het corona-virus raakt alles en iedereen. De arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en het pensioen zijn daar geen uitzondering op. Een overzicht.

In september 2019 is er een wetsvoorstel ingediend om de regels voor het verdelen van pensioen bij echtscheiding te vereenvoudigen. Het Verbond van Verzekeraars stelt voor deze regels ook van toepassing te maken op samenwoners

Er komt een scheiding tussen de premies voor het Aof die een kleine en een (middel)grote onderneming moet afdragen. Kleinere werkgevers gaan hierdoor minder premie betalen.

Pagina's

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer