Pensioen- en inkomen nieuws

Re-integratie bij tijdelijke contracten

Ook medewerkers met een tijdelijk contract kunnen arbeidsongeschikt raken. Zij ontvangen na einde contract dan een Ziektewet-uitkering. Tot die tijd heeft u echter dezelfde re-integratieverplichtingen als bij medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd.

5 misverstanden over het doorgeven van wijzigingen

Werkgevers zijn, als zij niet onder een cao vallen, niet verplicht om de medewerkers een pensioen aan te bieden. Doen zij dit wél, dan volgen daaruit verplichtingen naar de pensioenuitvoerder. 5 misverstanden over het doorgeven van wijzigingen.

Standaard vragen wij als pensioenadviseur bij een uitdiensttreding of de medewerker arbeidsongeschikt uit dienst gaat. De reden? De premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Onderzoek AFM over keuzevrijheid bij pensioen

Sinds 2016 is het voor medewerkers met een premieregeling mogelijk om te kiezen voor een variabele uitkering. De AFM heeft onderzocht hoe veel er gebruik van gemaakt.

Het generatiepact: wat houdt het in en wat kan ik ermee?

Met de hoger wordende pensioenleeftijd ervaart een steeds groter deel van de oudere werknemers moeite om gezond het pensioen te halen. Het generatiepact voorziet in een oplossing voor dit probleem en wordt steeds vaker toegepast.

Regeling compensatie transitievergoeding definitief

Werkgevers die een transitievergoeding moeten betalen vanwege de onvrijwillige uitdiensttreding van een langdurig zieke medewerker kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie krijgen.

Pagina's

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer