Pensioen- en inkomen nieuws

Prinsjesdag 2018: wijzigingen pensioen

De presentatie van de begroting voor het komende jaar bevatte op pensioengebied geen verrassingen. Alle wijzigingen waren al eerder aangekondigd. Wij zetten de belangrijkste nog even op een rij.

Premies Werkhervattingskas bekend gemaakt

Begin september heeft het UWV de percentages bekend gemaakt die, samen met de loonsom en de instroom van medewerkers in de Ziektewet of WGA/WIA, de basis vormen voor de premie die een werkgever aan het UWV betaalt als hij geen eigenrisicodrager is.

Als het aan demografisch instituut Nidi ligt komen er drie AOW-leeftijden. Eén voor laagopgeleiden, één voor middelbaar opgeleiden en één voor hoogopgeleiden.

Kosten levensonderhoud na pensionering onderschat

Mensen die vlak voor hun pensioen zitten, hebben een te rooskleurig beeld van de uitgaven die ze na pensionering hebben.

Meerderheid werkende Nederlanders na 65 jaar met pensioen

Nederlandse werknemers stroomden in 2017 gemiddeld na 64 jaar en 10 maanden uit.

Mijnpensioenoverzicht.nl wordt uitgebreid

Met ingang van volgend jaar september toont het niet meer één te verwachten bedrag, maar laat het ook zien wat het pensioen kan zijn als het mee- of tegenzit.

Pagina's

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer