Pensioen- en inkomen nieuws

Pensioenen doorbeleggers flink gestegen na goed 2019

Uit een onderzoek van LCP blijkt dat pensioengerechtigden die ervoor hebben gekozen om ook na pensioendatum te beleggen met hun pensioen, er in 2019 flink vooruit op zijn gegaan.

Behoefte aan second opinion oordeel bedrijfsarts valt mee

Vanaf 1 juli 2017 hebben arbeidsongeschikte medewerkers de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen op een oordeel door de bedrijfsarts. De behoefte hieraan blijkt mee te vallen.

Pensioen 2021 wordt uitdaging voor payrollbedrijf

Per 1 januari 2020 heeft een payroll-medewerker recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werkgever die de medewerker inleent. Dat betekent ook hetzelfde pensioen.

Ontslag en geen partnerpensioen meer: uitruil

Veel partnerpensioenen zijn tegenwoordig afgesloten op ‘risicobasis’. Er is dan enkel een uitkering voor de partner verzekerd zolang een medewerker in dienst is. Na ontslag vervalt dit echter.

Aanvragen compensatie transitievergoeding

Tot en met 30 september 2020 kunnen werkgevers nog compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij moesten betalen als gevolg van het ontslag van een arbeidsongeschikte medewerker vóór 1 april 2020.

Pensioenakkoord nader uitgewerkt: premieregelingen ontzien

Op 12 juni 2020 zijn minister Koolmees en de sociale partners het eens geworden over de uitwerking van het pensioenakkoord. Ook op het belangrijkste twistpunt: de compensatie voor veertigers, is overeenstemming bereikt.

Pagina's

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer