Pensioen- en inkomen nieuws

Regeling compensatie transitievergoeding definitief

Werkgevers die een transitievergoeding moeten betalen vanwege de onvrijwillige uitdiensttreding van een langdurig zieke medewerker kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie krijgen.

Voorstel: één partnerbegrip voor samenwonenden

Er komt straks misschien één partnerbegrip voor samenwonenden. Nu kan het voorkomen dat de samenwonende partner bij de ene pensioenregeling wél recht heeft op nabestaandenpensioen en bij een andere regeling niet.

Het voorstel om de periode van loondoorbetaling te verkorten en de verantwoordelijkheid voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering te beperken tot 5 jaar lijkt niet te worden uitgevoerd. Wel heeft minister Koolmees in samenwerking met MKB Nederland een MKB-verzuim-ontzorg verzekering samengesteld...

Bijna 900.000 werknemers bouwen geen pensioen op

Het aantal werknemers zonder pensioen is groter dan gedacht. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend dat 13% van de werknemers geen pensioen opbouwt.

Voorstel: pensioen verplicht verdelen bij echtscheiding

Minister van Sociale Zaken Koolmees wil de wetgeving aanpassen die de verdeling van de pensioenrechten bij echtscheiding regelt. Met dit voorstel moet worden voorkomen dat de ex-partners in de toekomst nog langer van elkaar afhankelijk zijn.

Het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft de pensioencijfers voor 2019 bekend gemaakt.

Pagina's

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer