Pensioen- en inkomen nieuws

Wijziging pensioenregeling? Vergeet de personeelsvertegenwoordiging niet

Bij een wijziging van de pensioenregeling krijgt een werkgever te maken met medezeggenschapsrechten. Zelfs als er maar een paar medewerkers zijn, dan geeft de wet hen al bepaalde rechten.

Verplichtstelling pensioen: blijf alert

De 20% van de bedrijven die niet onder een verplichte regeling valt kan door een wijziging of verschuiving van de activiteiten alsnog onder de werking van zo’n verplichte regeling komen te vallen. Dit kan grote financiële gevolgen hebben.

FNV en CNV stemmen in met pensioenakkoord

De twee grootste vakbonden hebben ingestemd met het pensioenakkoord dat de sociale partners op 4 juni 2019 sloten. Met dit fiat kan minister Koolmees de hervorming van het huidige pensioenstelsel in gang zetten.

Overheid en vakbonden hebben een principe akkoord bereikt over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. Belangrijkste punt is dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Arbeidsmarkt in Balans. De wet moet ervoor zorgen dat er meer evenwicht komt tussen medewerkers met vaste en flexibele contracten.

5 misverstanden over het doorgeven van wijzigingen

Werkgevers zijn, als zij niet onder een cao vallen, niet verplicht om de medewerkers een pensioen aan te bieden. Doen zij dit wél, dan volgen daaruit verplichtingen naar de pensioenuitvoerder. 5 misverstanden over het doorgeven van wijzigingen.

Pagina's

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer