Pensioen- en inkomen nieuws

Kerncijfers pensioen en sociale verzekeringen 2021 bekend gemaakt

De afgelopen weken hebben de Belastingdienst en het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid hun belangrijkste cijfers voor 2021 bekend gemaakt. Een overzicht.

Periode loondoorbetaling bij ziekte AOW+'ers omlaag

Voor de medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, gaat de periode van loondoorbetaling bij ziekte omlaag. Hiervoor is groen licht gegeven na een evaluatie.

Als een van de eersten implementeert Bouw & Infra een regeling voor zware beroepen in haar cao. De zwaarwerkregeling geldt voor bouwplaatsmedewerkers die aan drie voorwaarden voldoen.

Medewerkers vinden pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde, maar weten doorgaans niet hoe het geregeld is. 856.000 medewerkers in loondienst bouwen zelfs helemáál geen pensioen op.

Meer dan een derde beroepsbevolking ligt wakker van pensioen

Eén derde van de beroepsbevolking ligt wel eens wakker van het pensioen. Het gaat dan om zorgen over de hoogte van het opgebouwde pensioen, of men wel kan rondkomen na pensionering en de inkomstendaling waar men mee te maken krijgt.

Achtergrond: Houd de verplichtstelling pensioen in de gaten

Veel bedrijven zitten bij een verplichtgesteld pensioenfonds. Maar ook bedrijven waarbij dat niet zo is, kunnen door een wijziging of verschuiving van de activiteiten, óf door een wijziging bij het pensioenfonds, alsnog onder een verplichte regeling komen te vallen.

Pagina's

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer