Pensioen- en inkomen nieuws

Hoogste verzuim sinds 2007 gemeten door verzekeraars

De premies van verzuimverzekeringen stijgen komend jaar fors als gevolg van het hoge aantal zieken dit jaar.

Nederlands pensioenstelsel weer het beste

In de jaarlijkse Global Pension Index heeft het Nederlandse pensioenstelsel haar eerste plek weer heroverd op Denemarken als het beste pensioenstelsel van de wereld.

UWV: geen toename werkhervatting onder vangnetters

In 2013 ging de Wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in. De wet moest ervoor zorgen dat méér werknemers vanuit de Ziektewet weer aan het werk kwamen. Dat is niet gelukt.

Kabinet: AOW-leeftijd minder snel omhoog

Om de discussie over de modernisering van het pensioenstelsel op gang te krijgen heeft het kabinet voorgesteld de AOW-leeftijd minder snel te verhogen. Dit was een belangrijke eis van het FNV.

Prinsjesdag 2018: wijzigingen pensioen

De presentatie van de begroting voor het komende jaar bevatte op pensioengebied geen verrassingen. Alle wijzigingen waren al eerder aangekondigd. Wij zetten de belangrijkste nog even op een rij.

Premies Werkhervattingskas bekend gemaakt

Begin september heeft het UWV de percentages bekend gemaakt die, samen met de loonsom en de instroom van medewerkers in de Ziektewet of WGA/WIA, de basis vormen voor de premie die een werkgever aan het UWV betaalt als hij geen eigenrisicodrager is.

Pagina's

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer