Pensioen- en inkomen nieuws

EIB ziet wel degelijk oplossing voor zware beroepen

Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft onderzoek gedaan naar pensioen voor de zgn. ‘zware beroepen’. Volgens hen is het prima uitvoerbaar om medewerkers uit deze categorie na 45 jaar met pensioen te laten gaan.

Advies aan Hoge Raad: instemmen met beëindiging slapende dienstverbanden

Als het aan de Advocaat Generaal van de Hoge Raad ligt, behoren slapende dienstverbanden die ontstaan zijn omdat werkgevers geen transitievergoeding willen betalen bij ontslag van hun zieke werknemer, tot het verleden.

Prinsjesdag 2019: wijzigingen pensioen

Op Prinsjesdag 2019 was er weinig nieuws aan het pensioenfront. Het enige dat in het oog sprong was een wetsvoorstel over pensioen en echtscheiding dat de dag ervóór werd ingediend.

Rechtspraak: is een pannenkoek een koekje?

In een conflict tussen het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwaren en een producent van pannenkoeken en poffertjes moest een rechter zich uitspreken over de vraag of een pannenkoek een koekje is of niet.

Idee: vijf jaarsalarissen als partnerpensioen

De werknemers- en werkgeversbonden werken momenteel ideeën uit voor een andere inrichting van het partnerpensioen. Het meest in het oog springende idee is dat van een systeem waarin bij overlijden vóór de pensioendatum, een recht ontstaat op een partnerpensioen van vijf jaarsalarissen.

Compensatie transitievergoeding: wat heb je nodig?

Vanaf 1 april 2020 kunnen alle werkgevers die een transitievergoeding hebben betaald aan een langdurig arbeidsongeschikte medewerker, compensatie krijgen van het UWV. Welke documenten moet je daarvoor bewaren?

Pagina's

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer