Pensioen- en inkomen nieuws

De Belastingdienst en het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid hebben hun belangrijkste cijfers voor 2022 bekend gemaakt. Een overzicht.

Nieuw pensioenstelsel stemt medewerkers niet positief

Terwijl het de juist de bedoeling is om medewerkers met de herziening van het pensioenstelstel zicht te geven op een hogere pensioenuitkering, lijkt het merendeel van die medewerkers hier weinig vertrouwen in te hebben.

Premies 2022 voor Ziektewet en WGA bekend gemaakt

Begin september heeft het UWV de premies en parameters van de Werkhervattingskas gepubliceerd. Deze premies bepalen voor een groot deel wat werkgevers moeten bijdragen aan de Ziektewet en de WGA.

Hogere eigen bijdrage oudere medewerker gerechtvaardigd

De rechter heeft in een zaak besloten dat de hogere eigen bijdrage die een oudere werknemer betaalde voor zijn pensioenregeling is toegestaan. Er is namelijk sprake van een objectief gerechtvaardigd doel.

Verplichting registreren uiteindelijk belanghebbende

Sinds 27 september 2020 geldt een wettelijke verplichting om de natuurlijke persoon, die de belanghebbende is van bijvoorbeeld een BV of v.o.f., vast te leggen in het UBO-register. Iedere vennootschap moet dit vóór 27 maart 2022 doen.

SER: duur doorbelasting WGA-uitkering naar vijf jaar

Begin juni heeft de SER een ontwerpadvies voor het volgende kabinet gepresenteerd. Hierin pleiten zij onder meer voor een verkorting van de duur voor de doorbelasting van de WGA-uitkering.

Pagina's

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer