Pensioen- en inkomen nieuws

Medewerkers  met zware beroepen halen pensioen vaker niet

Pensioenfondsen zien een forse stijging van het aantal afgekeurde medewerkers in zware beroepen sinds de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar is gegaan.

Pensioen: medewerker ziek uit dienst. Meld het!

Medewerkers die ziek uit dienst gaan hebben na twee jaar ziekte recht op doorbetaling van hun pensioenpremie door de verzekeraar. Geeft u niet door dat de uitgetreden medewerker ziek is, loopt hij mogelijk pensioenopbouw mis.

Pensioenleeftijd 68 jaar: ga niet zomaar akkoord

Werkgevers ontvangen nog dit jaar een voorstel van hun pensioenuitvoerder voor een aanpassing van de pensioenleeftijd naar 68 jaar. Zij moeten echter niet zomaar akkoord gaan.

Opleiding bepaalt steeds meer werkelijke pensioenleeftijd

Laagopgeleide medewerkers gaan gemiddeld ruim een jaar later met pensioen dan hoogopgeleide medewerkers.

Aantal doorwerkende AOW’ers stijgt

TNO en ROA onderzochten drie vragen: wie werken er door en waarom? Hoe denken werkgevers erover? Is er sprake van verdringing?

Per 1 juli 2017: Second opinion bedrijfsarts

Met ingang van 1 juli 2017 treedt de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet in werking. Een van de meest in het oog springende wijzigingen daarin is het recht van de werknemer op een second opinion.

Pagina's

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer