Zelfde keuzemogelijkheden voor samenwoners bij beëindiging relatie

In september 2019 is er een wetsvoorstel ingediend om de regels voor het verdelen van pensioen bij echtscheiding te vereenvoudigen. Belangrijkste onderdeel is dat het te verdelen pensioen standaard wordt omgezet in een eigen pensioen, de zgn. ‘conversie’.

‘Maak echtscheidingsregels ook van toepassing voor samenwoners’

Het Verbond van Verzekeraars heeft  op 5 maart 2020 een advies uitgebracht naar aanleiding van het wetsvoorstel. Hierin geven zij onder andere aan dat de ex-partners zowel bij echtscheidingen, scheidingen van tafel en bed als het beëindigen van een samenwoningsrelatie dezelfde keuzemogelijkheden zouden moeten hebben. Voor samenwoners gelden nu hele andere regels: zo kunnen ex-samenwoners geen aanspraak maken op elkaars ouderdomspensioen.

Koolmees: conversie mogelijk keuzerecht

In een nader verslag behorende bij het wetsvoorstel heeft minister Koolmees aangegeven in ieder geval bereid te zijn te overdenken of de conversie ook als keuzerecht voor samenwoners kan worden ingevoerd. De betrokken ex-partners moeten hiervoor dan wel zelf een verzoek indienen. In tegenstelling tot bij huwelijken en geregistreerd partnerschappen krijgt de uitvoerder niet automatisch een melding van de beëindiging.

 

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer