Wijziging pensioenregeling? Vergeet de personeelsvertegenwoordiging niet

Bij een wijziging van de pensioenregeling krijgt een werkgever te maken met medezeggenschapsrechten. En dat is niet alleen als hij of zij meer dan 50 werknemers heeft en er dus een ondernemingsraad is. Ook als er maar een paar medewerkers zijn, dan geeft de wet het hen al bepaalde rechten.

Wijziging pensioen is een wijziging arbeidsvoorwaarden

Een wijziging in de pensioenregeling is een wijziging in de arbeidsvoorwaarden. Heeft een werkgever het voornemen om hierin iets te veranderen, dan moet hij het personeel hierover op tijd informeren. Voor hele kleine werkgevers kan dat in een personeelsvergadering (PV). In een organisatie met meer dan 10 medewerkers mag dit ook worden vormgegeven door een personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Adviesrecht personeelsvertegenwoordiging

De werkgever is verplicht zo snel mogelijk alle relevante informatie te verstrekken aan de PV of de PVT. Het medewerkersorgaan moet vervolgens de tijd krijgen om een advies te geven. Het uiteindelijke besluit ligt bij de werkgever.

 

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer