Voorstel: pensioen verplicht verdelen bij echtscheiding

Minister van Sociale Zaken Koolmees heeft een voorstel ter consultatie ingediend om de wetgeving aan te passen die de verdeling van de pensioenrechten bij echtscheiding regelt. Per 1 januari 2021 zou het pensioen standaard bij helfte verdeeld moeten worden en standaard moeten worden omgezet in een eigen pensioen (‘conversie’) bij de pensioenuitvoerder van de ex-partner, of bij de eigen pensioenuitvoerder.

Niet meer afhankelijk van ex-partner

Met dit voorstel moet worden voorkomen dat de ex-partners in de toekomst nog langer van elkaar afhankelijk zijn. Maken zij onder de huidige wetgeving namelijk geen afspraken over de verdeling, betekent dat dat zij voor de uitkering afhankelijk van elkaar blijven. Besluit een van de ex-partners bijvoorbeeld om later met pensioen te gaan, gaat het deel van dat pensioen waarop de ander recht heeft, ook later in. Melden zij de echtscheiding niet binnen de gestelde termijn van 2 jaar, dan moeten ze de verdeling zelfs helemaal onderling regelen.

Eerste actie bij de pensioenuitvoerder

De eerste actie komt in de nieuwe situatie bij de pensioenuitvoerder te liggen. Naar aanleiding van een melding uit de Basisregistratie Personen sturen zij brief naar beide echtelieden over de verdeling. De ex-partners krijgen daarna een periode om bezwaar in te dienen en/of afwijkende afspraken te maken. Zijn er geen bezwaren, dan wordt bovenstaande procedure in werking gezet.

 

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer