Voorstel: één partnerbegrip voor samenwonenden

Als het aan het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid ligt, komt er straks één partnerbegrip voor samenwonenden. Nu kan het voorkomen dat de samenwonende partner bij de ene pensioenregeling wél recht heeft op nabestaandenpensioen en bij een andere regeling niet.

Veel verschillende partnerbegrippen

Echtgenoten en geregistreerde partners zijn altijd partner. Dat is wettelijk zo geregeld. Voor samenwonenden hanteren verzekeraars en pensioenfondsen echter verschillende definities. Bij de ene volstaat het om zes maanden samen te wonen, voor de ander komt de partner alleen in aanmerking voor partnerpensioen als er een samenlevingscontract is. Bij een derde is er helemáál niets opgenomen over samenwonende partners en is er dus ook geen voorziening voor de nabestaanden als de medewerker overlijdt.

Uitwerking voorstel samen met ministerie

De drie partijen willen hun plannen in samenwerking met het ministerie verder uitwerken. Hierin moet onder andere aan de orde komen wát dat uniforme partnerbegrip dan wordt.

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer