Prinsjesdag 2019: wijzigingen pensioen

Op dinsdag 17 september 2019 is de Miljoenennota gepresenteerd. Veel maatregelen die het kabinet aankondigde ten aanzien van pensioen waren al bekend. Deze stonden in het  pensioenakkoord dat begin juni 2019 werd gesloten tussen de sociale partners. Een maatregel die daar niet in stond maar waarvoor deze week een wetsvoorstel is ingediend, wijzigt de verdeling van het pensioen bij echtscheiding.

Pensioen bij echtscheiding standaard omgezet in eigen pensioen

Conversie, de verdeling waarbij het recht op een deel van het ouderdoms- en partnerpensioen wordt omgezet in een eigen pensioen wordt de standaard. Nu is dat nog verevening, een methode waarbij de ex-partners op pensioengebied levenslang afhankelijk blijven van elkaar.

Wel wordt het partnerpensioen voortaan over de huwelijkse periode berekent en heeft de ex-partner recht op de helft. Eerder was het volledige partnerpensioen, opgebouwd tot datum echtscheiding, bestemd voor de ex-partner. Het wetsvoorstel hiervoor is deze week ingediend.

Planning voor uitwerking pensioenakkoord

Een aantal maatregelen die in het pensioenakkoord zijn afgesproken krijgen in het Belastingplan 2020 een planning. Zo verwacht het kabinet medio 2020 een wetsvoorstel in te dienen die regelt dat medewerkers op pensioendatum 10% van hun pensioen kunnen afkopen. Verder heeft het kabinet de ambitie uitgesproken om begin 2021 de plannen tot hervorming van het pensioenstelsel bij de Tweede Kamer in te dienen.

 

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer