Fill 6 Copy 3

Periode loondoorbetaling bij ziekte AOW+’ers omlaag

Voor de medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, gaat de periode van loondoorbetaling bij ziekte omlaag van 13 naar 6 weken. Dat was ook de periode die bij het indienen van het wetsvoorstel werd genoemd, maar omdat er angst was dat dit zou leiden tot verdringing van niet-AOW’ers, werd gekozen voor een periode van  13 weken.

Groen licht na evaluatie

De oorspronkelijke periode van 6 weken zou alsnog worden ingevoerd als uit een evaluatie zou blijken dat niet of nauwelijks sprake zou zijn van verdringing. Die evaluatie is nu afgerond met als gevolg dat de loondoorbetalingsperiode per 1 april 2021 wordt verkort. Inmiddels is het wetsvoorstel hiervoor door minister Koolmees aangeboden aan de Tweede Kamer.