Pensioen nieuws

Geen aanmelding en toch partnerpensioen

De rechtbank in Gelderland heeft beslist dat de partner van een overleden werknemer recht heeft op partnerpensioen, ondanks dat de werkgever niet had doorgegeven dat de medewerker samenwoonde.

Verplichtstelling niet concreet genoeg: geen verplichte deelname

Het bedrijfstakpensioenfonds voor beroepsvervoer over de weg heeft ongelijk gekregen in een zaak die zij had aangespannen tegen een werkgever. Volgens het fonds viel het bedrijf onder de verplichtstelling. De rechter oordeelde echter dat dit niet het geval was.

AOW-leeftijd in 2023 niet verder omhoog

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend dat de levensverwachting in dat jaar daalt. De AOW-leeftijd daalt echter niet mee.

In het regeerakkoord spreekt het nieuwe kabinet de wens uit om te komen tot een nieuw pensioenstelsel in 2020. In dat stelsel heeft iedereen een eigen spaarpot waarin hij of zij pensioen opbouwt.

Op 19 september 2017 was het Prinsjesdag. Omdat het huidige kabinet demissionair is, werd er weinig nieuws verwacht.

Wetsvoorstel waardeoverdracht

Op 30 augustus 2017 is het wetsvoorstel ingediend waarmee kleine pensioenen niet langer kunnen worden afgekocht, maar nog wel overgedragen mogen worden naar de nieuwe pensioenuitvoerder.

Pagina's

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer