Pensioen nieuws

Standaard vragen wij als pensioenadviseur bij een uitdiensttreding of de medewerker arbeidsongeschikt uit dienst gaat. De reden? De premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

5 misverstanden over het doorgeven van wijzigingen

Werkgevers zijn, als zij niet onder een cao vallen, niet verplicht om de medewerkers een pensioen aan te bieden. Doen zij dit wél, dan volgen daaruit verplichtingen naar de pensioenuitvoerder. 5 misverstanden over het doorgeven van wijzigingen.

Onderzoek AFM over keuzevrijheid bij pensioen

Sinds 2016 is het voor medewerkers met een premieregeling mogelijk om te kiezen voor een variabele uitkering. De AFM heeft onderzocht hoe veel er gebruik van gemaakt.

Het generatiepact: wat houdt het in en wat kan ik ermee?

Met de hoger wordende pensioenleeftijd ervaart een steeds groter deel van de oudere werknemers moeite om gezond het pensioen te halen. Het generatiepact voorziet in een oplossing voor dit probleem en wordt steeds vaker toegepast.

Voorstel: één partnerbegrip voor samenwonenden

Er komt straks misschien één partnerbegrip voor samenwonenden. Nu kan het voorkomen dat de samenwonende partner bij de ene pensioenregeling wél recht heeft op nabestaandenpensioen en bij een andere regeling niet.

Bijna 900.000 werknemers bouwen geen pensioen op

Het aantal werknemers zonder pensioen is groter dan gedacht. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend dat 13% van de werknemers geen pensioen opbouwt.

Pagina's

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer