Pensioen nieuws

Prinsjesdag 2019: wijzigingen pensioen

Op Prinsjesdag 2019 was er weinig nieuws aan het pensioenfront. Het enige dat in het oog sprong was een maandag ingediend wetsvoorstel over pensioen en echtscheiding.

Idee: vijf jaarsalarissen als partnerpensioen

De werknemers- en werkgeversbonden werken momenteel ideeën uit voor een andere inrichting van het partnerpensioen. Het meest in het oog springende idee is dat van een systeem waarin bij overlijden vóór de pensioendatum, een recht ontstaat op een partnerpensioen van vijf jaarsalarissen.

Opname bedrag ineens bij pensionering

In het pensioenakkoord is afgesproken dat er een mogelijkheid komt om een deel van het pensioen ineens op te nemen. Minister Koolmees heeft dit nu nader uitgewerkt.

Wijziging pensioenregeling? Vergeet de personeelsvertegenwoordiging niet

Bij een wijziging van de pensioenregeling krijgt een werkgever te maken met medezeggenschapsrechten. Zelfs als er maar een paar medewerkers zijn, dan geeft de wet hen al bepaalde rechten.

Verplichtstelling pensioen: blijf alert

De 20% van de bedrijven die niet onder een verplichte regeling valt kan door een wijziging of verschuiving van de activiteiten alsnog onder de werking van zo’n verplichte regeling komen te vallen. Dit kan grote financiële gevolgen hebben.

FNV en CNV stemmen in met pensioenakkoord

De twee grootste vakbonden hebben ingestemd met het pensioenakkoord dat de sociale partners op 4 juni 2019 sloten. Met dit fiat kan minister Koolmees de hervorming van het huidige pensioenstelsel in gang zetten.

Pagina's

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer