Pensioen nieuws

Pensioen 2021 wordt uitdaging voor payrollbedrijf

Per 1 januari 2020 heeft een payroll-medewerker recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werkgever die de medewerker inleent. Dat betekent ook hetzelfde pensioen.

Ontslag en geen partnerpensioen meer: uitruil

Veel partnerpensioenen zijn tegenwoordig afgesloten op ‘risicobasis’. Er is dan enkel een uitkering voor de partner verzekerd zolang een medewerker in dienst is. Na ontslag vervalt dit echter.

Pensioenakkoord nader uitgewerkt: premieregelingen ontzien

Op 12 juni 2020 zijn minister Koolmees en de sociale partners het eens geworden over de uitwerking van het pensioenakkoord. Ook op het belangrijkste twistpunt: de compensatie voor veertigers, is overeenstemming bereikt.

Pensioenakkoord 2020: eenvoudiger nabestaandenpensioen

Met het nieuwe pensioensysteem wordt de berekening van het nabestaandenpensioen vereenvoudigd. Ook hierover zijn afspraken gemaakt in de uitwerking van het pensioenakkoord.

Pensioenakkoord 2020: waarom krijgen verzekeraars een uitzonderingspositie?

Rond 1 miljoen medewerkers bouwen hun pensioen via een verzekeraar op in een premieregeling. Voor hen pakt de overgang naar het nieuwe stelsel extra nadelig uit.

Pensioenakkoord 2020: waarom moeten veertigers gecompenseerd worden?

Een van de belangrijkste twistpunten was de compensatie van medewerkers tussen 40 en 50 jaar. Waarom was dat juist voor die doelgroep van belang?

Pagina's

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer