MKB volledig ontzorgd bij arbeidsongeschiktheid medewerker

Met alle verplichtingen rondom arbeidsongeschiktheid van medewerkers, zijn werkgevers terughoudend om mensen in vaste dienst te nemen. Om deze problematiek het hoofd te bieden, lanceerde het kabinet plannen om de termijn van loondoorbetaling te verkorten en ook de periode te beperken dat een werkgever verantwoordelijk is voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering van een medewerker.

Convenant regelt verzuimverzekering

Die twee maatregelen lijken niet te worden doorgevoerd. Wel heeft minister Koolmees in samenwerking met MKB Nederland een MKB-verzuim-ontzorg verzekering samengesteld die MKB-werkgevers vanaf 2020 moet bijstaan in de problematiek omtrent langdurig zieke medewerkers.

Gegarandeerd geen loonsanctie als werkgever adviezen opvolgt

Met deze verzekering heeft de werkgever de garantie dat hij ondanks het opvolgen van alle adviezen van de bedrijfsarts niet alsnóg een loonsanctie hoeft te betalen. Iets dat nu nog wél eens voorkomt. Ook bevat de verzekering re-integratiedienstverlening voor het eerste en tweede spoor zonder dat daarvoor bijbetaling nodig is. Verzekeraars kunnen zich intekenen en deze verzekering vanaf 2020 aanbieden.

 

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer