Lagere premie Aof voor kleine werkgevers

Om het MKB tegemoet te komen in de kosten van loondoorbetaling en re-integratie van ziek personeel komt er een scheiding tussen de premies voor het arbeidsongeschiktheidsfonds die een kleine en een (middel)grote onderneming moet afdragen. Nu betalen alle werkgevers nog dezelfde premie (6,77% exclusief 0,50% opslag kinderopvang). Met het voorstel wordt dat naar verwachting 5,77% voor kleine werkgevers en 6,87% voor (middel)grote werkgevers.

Kosten zieke medewerker worden als buitensporig ervaren

Het kabinet komt met dit voorstel omdat het MKB veel moeite heeft met de verplichtingen die zij heeft als een medewerker arbeidsongeschikt raakt. Het UWV stelt dezelfde eisen als bij grote bedrijven terwijl die doorgaans meer mogelijkheden en ervaring hebben in een dergelijk traject.

Introductie loongrens en uitbreiding begrip kleine werkgever voor andere premies

Bedrijven met een loonsom van maximaal 25 maal het gemiddeld premieplichtig loon (€ 33.700) gelden in het voorstel als ‘kleine werkgevers’. Die grens wordt doorgetrokken naar de werknemersverzekeringen, waar een bedrijf nu ‘kleine werkgever’ is als dat tot en met 10 maal het gemiddeld premieplichtig loon betaalt.

 

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer