Inkomen nieuws

Voor werkgevers met minder dan 25 medewerkers in dienst wil de nieuwe regering de loondoorbetalingsplicht verkorten naar 1 jaar.

Op 19 september 2017 was het Prinsjesdag. Omdat het huidige kabinet demissionair is, werd er weinig nieuws verwacht.

Reparatieregeling Asscher maakt het mogelijk om per 1 juli 2018 weer eigenrisicodrager te worden

Medewerkers  met zware beroepen halen pensioen vaker niet

Pensioenfondsen zien een forse stijging van het aantal afgekeurde medewerkers in zware beroepen sinds de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar is gegaan.

Per 1 juli 2017: Second opinion bedrijfsarts

Met ingang van 1 juli 2017 treedt de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet in werking. Een van de meest in het oog springende wijzigingen daarin is het recht van de werknemer op een second opinion.

Verplichte verzekeringscombinaties verleden tijd?

Vaak is het verplicht om bij een verzuimverzekering ook de arbodienst via die verzekeraar te laten lopen. Mogelijk dat dit straks niet meer is toegestaan.

Pagina's

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer