Inkomen nieuws

Verplichting registreren uiteindelijk belanghebbende

Sinds 27 september 2020 geldt een wettelijke verplichting om de natuurlijke persoon, die de belanghebbende is van bijvoorbeeld een BV of v.o.f., vast te leggen in het UBO-register. Iedere vennootschap moet dit vóór 27 maart 2022 doen.

SER: duur doorbelasting WGA-uitkering naar vijf jaar

Begin juni heeft de SER een ontwerpadvies voor het volgende kabinet gepresenteerd. Hierin pleiten zij onder meer voor een verkorting van de duur voor de doorbelasting van de WGA-uitkering.

Per 1 april 2021 zou de periode loondoorbetaling van AOW'ers bij ziekte verkort worden naar 6 weken. Vlak vóór de ingangsdatum is het voorstel echter ingetrokken.

Kerncijfers pensioen en sociale verzekeringen 2021 bekend gemaakt

De afgelopen weken hebben de Belastingdienst en het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid hun belangrijkste cijfers voor 2021 bekend gemaakt. Een overzicht.

Periode loondoorbetaling bij ziekte AOW+'ers omlaag

Voor de medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, gaat de periode van loondoorbetaling bij ziekte omlaag. Hiervoor is groen licht gegeven na een evaluatie.

Behoefte aan second opinion oordeel bedrijfsarts valt mee

Vanaf 1 juli 2017 hebben arbeidsongeschikte medewerkers de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen op een oordeel door de bedrijfsarts. De behoefte hieraan blijkt mee te vallen.

Pagina's

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer