Inkomen nieuws

Medewerkers  met zware beroepen halen pensioen vaker niet

Pensioenfondsen zien een forse stijging van het aantal afgekeurde medewerkers in zware beroepen sinds de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar is gegaan.

Per 1 juli 2017: Second opinion bedrijfsarts

Met ingang van 1 juli 2017 treedt de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet in werking. Een van de meest in het oog springende wijzigingen daarin is het recht van de werknemer op een second opinion.

Verplichte verzekeringscombinaties verleden tijd?

Vaak is het verplicht om bij een verzuimverzekering ook de arbodienst via die verzekeraar te laten lopen. Mogelijk dat dit straks niet meer is toegestaan.

Werkwijzer UWV geeft richtlijnen re-integratie

De nieuwe werkwijzer van het UWV is op 24 maart 2017 online gepubliceerd.

Nieuwe Arbeidsomstandighedenwet: aandacht voor preventie

De aangepaste wet treedt vanaf 1 juli 2017 in werking. Werkgevers zullen hier hun contract met arbodienst of bedrijfsarts op aan moeten passen.

Voorstel second opinion bedrijfsarts

In de toekomst moet het mogelijk worden dat een zieke medewerker een second opinion aanvraagt over het advies van de bedrijfsarts. Bijvoorbeeld als de medewerker twijfelt over de juistheid ervan.

Pagina's

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer