Inkomen nieuws

Aanvragen compensatie transitievergoeding

Tot en met 30 september 2020 kunnen werkgevers nog compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij moesten betalen als gevolg van het ontslag van een arbeidsongeschikte medewerker vóór 1 april 2020.

Het corona-virus raakt alles en iedereen. De arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en het pensioen zijn daar geen uitzondering op. Een overzicht.

Er komt een scheiding tussen de premies voor het Aof die een kleine en een (middel)grote onderneming moet afdragen. Kleinere werkgevers gaan hierdoor minder premie betalen.

Kerncijfers pensioen en sociale verzekeringen bekend gemaakt

De afgelopen weken hebben de Belastingdienst en het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid hun belangrijkste cijfers voor 2020 bekend gemaakt. Een overzicht.

Hoge Raad: beëindiging slapend dienstverband op verzoek werknemer honoreren

De Hoge Raad neemt het advies over van de Advocaat-Generaal om werkgever te laten meewerken aan een verzoek tot beëindiging van een slapend dienstverband.

Advies aan Hoge Raad: instemmen met beëindiging slapende dienstverbanden

Als het aan de Advocaat Generaal van de Hoge Raad ligt, behoren slapende dienstverbanden die ontstaan zijn omdat werkgevers geen transitievergoeding willen betalen bij ontslag van hun zieke werknemer, tot het verleden.

Pagina's

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer