Inkomen nieuws

Kerncijfers pensioen en sociale verzekeringen 2021 bekend gemaakt

De afgelopen weken hebben de Belastingdienst en het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid hun belangrijkste cijfers voor 2021 bekend gemaakt. Een overzicht.

Periode loondoorbetaling bij ziekte AOW+'ers omlaag

Voor de medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, gaat de periode van loondoorbetaling bij ziekte omlaag. Hiervoor is groen licht gegeven na een evaluatie.

Behoefte aan second opinion oordeel bedrijfsarts valt mee

Vanaf 1 juli 2017 hebben arbeidsongeschikte medewerkers de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen op een oordeel door de bedrijfsarts. De behoefte hieraan blijkt mee te vallen.

Aanvragen compensatie transitievergoeding

Tot en met 30 september 2020 kunnen werkgevers nog compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij moesten betalen als gevolg van het ontslag van een arbeidsongeschikte medewerker vóór 1 april 2020.

Het corona-virus raakt alles en iedereen. De arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en het pensioen zijn daar geen uitzondering op. Een overzicht.

Er komt een scheiding tussen de premies voor het Aof die een kleine en een (middel)grote onderneming moet afdragen. Kleinere werkgevers gaan hierdoor minder premie betalen.

Pagina's

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer