Inkomen nieuws

Hoge Raad: beëindiging slapend dienstverband op verzoek werknemer honoreren

De Hoge Raad neemt het advies over van de Advocaat-Generaal om werkgever te laten meewerken aan een verzoek tot beëindiging van een slapend dienstverband.

Advies aan Hoge Raad: instemmen met beëindiging slapende dienstverbanden

Als het aan de Advocaat Generaal van de Hoge Raad ligt, behoren slapende dienstverbanden die ontstaan zijn omdat werkgevers geen transitievergoeding willen betalen bij ontslag van hun zieke werknemer, tot het verleden.

Compensatie transitievergoeding: wat heb je nodig?

Vanaf 1 april 2020 kunnen alle werkgevers die een transitievergoeding hebben betaald aan een langdurig arbeidsongeschikte medewerker, compensatie krijgen van het UWV. Welke documenten moet je daarvoor bewaren?

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Arbeidsmarkt in Balans. De wet moet ervoor zorgen dat er meer evenwicht komt tussen medewerkers met vaste en flexibele contracten.

Re-integratie bij tijdelijke contracten

Ook medewerkers met een tijdelijk contract kunnen arbeidsongeschikt raken. Zij ontvangen na einde contract dan een Ziektewet-uitkering. Tot die tijd heeft u echter dezelfde re-integratieverplichtingen als bij medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd.

Regeling compensatie transitievergoeding definitief

Werkgevers die een transitievergoeding moeten betalen vanwege de onvrijwillige uitdiensttreding van een langdurig zieke medewerker kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie krijgen.

Pagina's

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer