Gevolgen corona-virus voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioen

Het coronavirus raakt alles en iedereen. De arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en het pensioen zijn daar geen uitzondering op. Want wat betekent het nu als een van de medewerkers thuis moet blijven  vanwege corona? En welke gevolgen heeft het voor pensioen?

Verzuimverzekering

Heb je een verzuimverzekering, dan wordt een besmetting met het coronavirus gezien als een ‘gewone’ ziekte. De oorzaak van die ziekte is namelijk niet relevant. Binnen de voorwaarden keert de verzekeraar dan ook gewoon uit. Is een van je medewerkers preventief in quarantaine geplaatst? Dan is er géén recht op een uitkering. Ook niet als hij of zij thuis zit vanwege een besmet gezinslid. Er moet daadwerkelijk sprake zijn van ziekte.

WGA-hiaat en WIA-excedentverzekering

WGA-hiaat en WIA-excedentverzekeringen keren gewoon uit. De gevolgen voor deze verzekeringen zijn naar verwachting echter minimaal, omdat dergelijke verzekeringen doorgaans pas na 2 jaar uitkeren.

Pensioenregeling

Op het gebied van pensioen ondervindt de medewerker geen directe gevolgen van het coronavirus. Als de werkgever arbeidsduurverkorting heeft  aangevraagd telt dit, zolang de dienstbetrekking in stand blijft, mee als pensioengevende diensttijd. Verder geldt dat als een medewerker overlijdt als gevolg van het coronavirus, de pensioenuitvoerder gewoon nabestaandenpensioen uitkeert.

Wel hebben bij premieregelingen de dalende beurskoersen gezorgd voor een flinke verlaging van de belegde waarde. Pensioen is echter een belegging voor de lange termijn. Nieuw in te leggen premies worden ook belegd tegen de huidige, lage koersen. Dit kan weer tot een positief resultaat leiden als de koersen zich herstellen.

 

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer