Compensatie transitievergoeding: wat heb je nodig?

Vanaf 1 april 2020 kunnen alle werkgevers, die een transitievergoeding hebben moeten betalen aan een medewerker die vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid uit dienst ging, compensatie krijgen van het UWV. Het gaat om alle transitievergoedingen die vanaf 1 juli 2015 om deze reden zijn uitgekeerd.

Benodigde documenten

Het verzoek om compensatie kan dus pas per 1 april volgend jaar worden ingediend. Vanzelfsprekend moet de werkgever ook het nodige bewijs aanleveren. De volgende stukken zijn in  ieder geval nodig:

  • De ontslagvergunning;
  • De beÃĢindigingsovereenkomst inclusief documenten waaruit blijkt dat de medewerker arbeidsongeschikt was en waaruit blijkt dat dat bij uitdiensttreding nog steeds het geval was;
  • De gegevens die gebruikt zijn om de transitievergoeding te bepalen;
  • Bewijs dat de transitievergoeding ook daadwerkelijk betaald is.

 

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer