Communiceren met PBMN; helder en transparant

Een werkgever zou wensen dat werknemers de pensioenregeling zouden zien als één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Helaas blijkt maar al te vaak dat dit in de praktijk toch anders wordt ervaren. Pensioen is nog steeds complexe materie die door veel werknemers niet wordt begrepen of terzijde wordt geschoven. Om dit te voorkomen dient heldere en transparante communicatie plaats te vinden.

PensioenBureau Midden Nederland wil hierin een actieve rol spelen. Werknemers duidelijk maken wat de toegevoegde waarde is van een pensioenregeling. Wat heb je, wat mag je verwachten en zeker ook wat zou je missen als je niet zou deelnemen aan de pensioenregeling.

Communicatie kan op vele manieren. Maatwerk is noodzakelijk. Te denken valt aan:

  • Groepspresentaties;
  • Individuele voorlichtingsgesprekken;
  • Brochures;
  • Informatie op infonet van de werkgever;
  • Persoonlijk beloningsoverzicht met alle verzekerde arbeidsvoorwaarden.

Lees ook hoe wij u van een passend advies kunnen voorzien en hoe wij uw pensioenregeling en dat van uw werknemers kunnen beheren.

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer