Vermogensbeheerder: doelstellingen op elkaar afstemmen

Bij de wens van de DGA om een zo ruim mogelijke of fiscaal optimale pensioenregeling toe te zeggen en deze in eigen beheer uit te voeren, dient de DGA zich te realiseren welk doelvermogen er dient te worden bereikt. Dit doelvermogen dient aan te sluiten bij fiscale wetgeving.

De vermogensbeheerder zal zich vooral focussen op het vaststellen van de aangenomen beleggingshorizon. Hij stelt bij een verantwoord te hanteren rendementspercentage vast hoe hoog de investeringen dienen te zijn om aansluiting te krijgen bij het doelvermogen.

Om een goede pensioen- en vermogensstrategie op te zetten is het van groot belang om de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen op elkaar af te stemmen.

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer